historia

lubelskie zakłady tytoniowe

Pierwsze próby utworzenia ośrodka uprawy tytoniu w województwie lubelskim związane były z powstaniem Polskiego Monopolu Tytoniowego. Filia lubelska miała zajmować się skupem i przetwarzaniem tytoniu przemysłowego, który następnie transportowano do zakładów przetwórczych, w których wytwarzano finalny produkt sprzedażowy. W 1934 roku założona została Lubelska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego.

Początkowo tereny potrzebne dla działalności wynajmowano, aż w końcu podjęto decyzję o budowie fabryki. Działka na której powstała fabryka była atrakcyjna ponieważ znajdowała się w dzielnicy przemysłowej miasta w pobliżu torów kolejowych. Posiadała jednak duże różnice wysokości terenu co było utrudnieniem dla jej zagospodarowania.

1934 roku oddano do użytku pierwszą fermentownie (obecnie budynek nr 1), jednak okazało się, że nie zaspokaja ona potrzeb Zakładu i już w 1936 roku rozpoczęto budowę drugiej fermentowni (obecny budynek nr 2) Obydwa budynki zostały połączone łącznikiem, aby organizacyjnie tworzyły jedną całość. W 1937 roku powstał budynek administracyjny.

Informacje na temat kolejnych przekształceń urbanistycznych w tym budowy i rozbiórki istniejących budynków są znikome. Wiadomo jednak, że w latach 70-tych powstały budynki magazynowe(obecnie budynek nr 4 i 5).

Po transformacji ustrojowej fabryka mierzyła się trudnościami prawno-własnościowymi. W 2017 roku złożono wniosek o upadłość firmy.

Aktualnie teren wraz  z budynkami wykupiła spółka Hemplab, która rozpoczęła rewitalizację budynków i całego terenu dawnych Zakładów Tytoniowych.

0
mkw powierzchni magazynowej
0
mkw powierzchni biurowej
0
firmy, które nam zaufały